Dodatkowy nabór do klasy IV sportowej o profilu pływanie

Szanowni Rodzice,
w związku z zapytaniami o dodatkowy nabór do przyszłorocznej klasy IV o profilu pływanie dyrektor szkoły informuje, że istnieje możliwość zapisu chętnych dzieci do rozwijania umiejętności pływackich. Wnioski oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (może je wystawić lekarz rodzinny) należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 19 sierpnia 2022 r. Testy sprawnościowe planowane są w terminie 22.08-25.08.2022 r.
Formularz wniosku można pobrać w sekretariacie lub udostępniony został w strefie rodzica na stronie internetowej w zakładce „rekrutacja”.