Dowozy szkolne

Szanowni Rodzice,

świetlica szkolna przypomina, iż z związku z prowadzonymi pracami na ul. Szkolnej, uczniowie dojeżdżający autobusami są przywożeni rano do zatoczki przy ul. Lipowej. Następnie są doprowadzani do szkoły przez pracownika szkoły. Powroty odbywają się z przystanków wyznaczonych przez Urząd Miasta, na które uczniowie udają się z wychowawcą świetlicy.