Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2020 r.
2. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 14 października 2020 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
4.  Ferie zimowe 4 – 15 stycznia 2021 r.
5.  Wiosenna przerwa świąteczna  1 – 6 kwietnia 2021 r.
6. Egzamin ósmoklasisty 25 – 27 maja 2021 r.
7. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 4 czerwca 2021 r.
8. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021 r.