Wyniki egzaminu ósmoklasisty

 

Przypominamy, że od piątku, 9 lipca 2021 r. w seketariacie szkoły absolwenci mogą odbierać zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty.