Kadra

Kadra kierownicza

Dyrektor szkoły

Aldona Święcichowska

Wicedyrektor

Mirosława Surdyk

Wicedyrektor

Joanna Koralewska

Wicedyrektor

Joanna Michalak

Administracja

Sekretarz szkoły

Justyna Job

Sekretarka

Daria Kuleta

Kadra