Kadra

Administracja

Dyrektor szkoły

mgr Aldona Święcichowska

Wicedyrektor

mgr Mirosława Surdyk

Wicedyrektor

mgr Joanna Koralewska

Wicedyrektor

mgr Joanna Michalak

Sekretariat

Sekretarz szkoły

mgr Justyna Job

Sekretarka

Daria Kuleta

Kadra