Aktualności

OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH

OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH Opieka stomatologiczna w szkołach staje się głównym punktem w podnoszeniu świadomości prozdrowotnej oraz edukacji uczniów i rodziców. Ma ona na celu

Czytaj więcej

Program PGR

Poniższe załączniki oraz samodzielnie napisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji „Programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR” należy wypełnić i

Czytaj więcej

Zmiana godzin dowozów szkolnych.

  Informujemy, że z powodu rozpoczęcia zajęć wyrównujących wiedzę, w terminie 4.10 – 10.12.2021 zmieniony zostanie rozkład jazdy autobusów szkolnych. Autobusy odjeżdżające dotychczas po 8

Czytaj więcej

Zapisy do świetlicy

Ze względu na powrót do szkół dzieci  w trakcie panującej pandemii COVID-19 zapisujemy dzieci do świetlicy tylko w sytuacjach wyjątkowych. Obowiązuje również wyprawka w postaci:

Czytaj więcej

Odbiór dzieci ze świetlicy

Szanowni Państwo, w czasie odbioru dzieci ze świetlicy w budynku głównym, prosimy o korzystanie z domofonu umieszczonego przy wejściu do szkoły od strony stołówki.

Czytaj więcej

Dokumenty

Wykaz podręczników do zakupienia przez rodziców na rok szkolny 2021/2022

Wyprawka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Wyprawka dla uczniów klas I na rok szkolny 2021/2022

Zobacz podgląd

Wniosek o zwolnienie ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego

Zobacz podgląd

Wniosek o zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego

Zobacz podgląd

Deklaracja religia/etyka

Zobacz podgląd

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Zobacz podgląd

Wyprawka do świetlicy w budynku przy ul. Szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Rekrutacja

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji

Zobacz podgląd

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Zobacz podgląd

Harmonogram rekrutacji do klas I na rok szkolny 2021/2022

Zobacz podgląd

Dokumenty do załączenia

Zobacz podgląd

Informacja o przebiegu elektronicznej rekrutacji

Zobacz podgląd

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Zobacz podgląd

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Zobacz podgląd

Klauzula informacyjna RODO

Zobacz podgląd

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Zobacz podgląd

Ogólne warunki ubezpieczenia dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Zobacz podgląd

Regulamin Rady Rodziców

Zobacz podgląd

Podstawa Prawna Rady Rodziców

Zobacz podgląd

Dożywianie

Informacja o obiadach i płatnościach za obiady

Karta zgłoszenia na obiady

Zobacz podgląd

Umowa - wyżywienie

Zobacz podgląd

Informacja o obiadach i płatnościach za obiady

Zobacz podgląd

Płatności za obiady za miesiąc listopad 2021 - oddziały przedszkolne

Zobacz podgląd

Płatności za obiady za miesiąc listopad 2021 - uczniowie klas I - VIa

Płatności za obiady za miesiąc listopad 2021 r. - uczniowie klas VIb - VIIIg

Zobacz podgląd

Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zobacz podgląd

Klauzula informacyjna

Zobacz podgląd

Zgada na przetwarzanie danych osobowych

Zobacz podgląd

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o zmianę danych osobowych

Zobacz podgląd

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zobacz podgląd