Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego w Obornikach

Aktualności

Wyżywienie

  Informujemy, że obiady dla uczniów klas I – VIII będą wydawane do dnia 16 czerwca 2023 r., natomiast wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych do

Czytaj więcej

OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH

OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH Opieka stomatologiczna w szkołach staje się głównym punktem w podnoszeniu świadomości prozdrowotnej oraz edukacji uczniów i rodziców. Ma ona na celu

Czytaj więcej

Program PGR

Poniższe załączniki oraz samodzielnie napisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji „Programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR” należy wypełnić i

Czytaj więcej

Dokumenty

Wykaz podręczników do zakupienia przez rodziców na rok szkolny 2023/2024

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Wniosek o zwolnienie ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego

Zobacz podgląd

Wniosek o zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego

Zobacz podgląd

Deklaracja religia/etyka

Zobacz podgląd

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Zobacz podgląd

Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego w szkole

Zobacz podgląd

Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców

Zobacz podgląd

Regulamin świetlicy szkolnej

Zobacz podgląd

Polityka i procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Zobacz podgląd

Rekrutacja

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji

Zobacz podgląd

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Zobacz podgląd

Harmonogram rekrutacji do klas I na rok szkolny 2024/2025

Zobacz podgląd

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Zobacz podgląd

Kryteria rekrutacji do klasu I na rok szkolny 2024/2025

Zobacz podgląd

Dokumenty, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły

Zobacz podgląd

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Zobacz podgląd

Klauzula informacyjna RODO

Zobacz podgląd

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Zobacz podgląd

Instrukcja jak wypełnić wniosek do klasy I

Zobacz podgląd

Instrukcja jak wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego

Zobacz podgląd

Wniosek o przyjęcie dziecka do IV klasy o profilu sportowym - siatkówka (dziewczęta)

Zobacz podgląd

Wniosek o przyjęcie dziecka do IV klasy o profilu sportowym - piłka nożna (chłopcy)

Zobacz podgląd

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Zobacz podgląd

Podstawa Prawna Rady Rodziców

Zobacz podgląd

Regulamin Rady Rodziców

Zobacz podgląd

Ogólne warunki ubezpieczenia dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Zobacz podgląd

Dożywianie

Informacja o obiadach i płatnościach za obiady

Zobacz podgląd

Karta zgłoszenia na obiady i umowa na wyżywienie

Płatności za obiady za miesiąc kwiecień 2024 r. - oddziały przedszkolne

Zobacz podgląd

Płatności za obiady za miesiąc kwiecień 2024 r.- klasy I - IV oraz V c, d, e, f, g

Płatności za obiady za miesiąc kwiecień 2024 r.- klasy V a i b oraz VI - VIII

Zobacz podgląd

Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zobacz podgląd

Klauzula informacyjna

Zobacz podgląd

Zgada na przetwarzanie danych osobowych

Zobacz podgląd

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o zmianę danych osobowych

Zobacz podgląd

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zobacz podgląd