Aktualności

OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH

OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH Opieka stomatologiczna w szkołach staje się głównym punktem w podnoszeniu świadomości prozdrowotnej oraz edukacji uczniów i rodziców. Ma ona na celu

Czytaj więcej

Program PGR

Poniższe załączniki oraz samodzielnie napisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji „Programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR” należy wypełnić i

Czytaj więcej

Dokumenty

Wykaz podręczników do zakupienia przez rodziców na rok szkolny 2022/2023

Wyprawka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Wyprawka dla uczniów klas I na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o zwolnienie ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego

Zobacz podgląd

Wniosek o zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego

Zobacz podgląd

Deklaracja religia/etyka

Zobacz podgląd

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Zobacz podgląd

Wyprawka do świetlicy w budynku przy ul. Szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Pobierz

Rekrutacja

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji

Zobacz podgląd

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Zobacz podgląd

Harmonogram rekrutacji do klas I na rok szkolny 2022/2023

Zobacz podgląd

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Zobacz podgląd

Kryteria rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Zobacz podgląd

Dokumenty do załączenia

Zobacz podgląd

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Zobacz podgląd

Klauzula informacyjna RODO

Zobacz podgląd

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Zobacz podgląd

Instrukcja jak wypełnić wniosek do klasy I

Zobacz podgląd

Instrukcja jak wypełnić wniosek o przyjędcie dziecka do Oddziału Przdszkolnego

Zobacz podgląd

Wniosek o przyjęcie dziecka do IV klasy o profilu sportowym - siatkówka (dziewczęta)

Zobacz podgląd

Wniosek o przyjęcie dziecka do IV klasy o profilu sportowym - piłka nożna (chłopcy)

Zobacz podgląd

Wniosek o przyjęcie dziecka do IV klasy o profilu sportowym - pływanie

Zobacz podgląd

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Zobacz podgląd

Ogólne warunki ubezpieczenia dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Zobacz podgląd

Regulamin Rady Rodziców

Zobacz podgląd

Podstawa Prawna Rady Rodziców

Zobacz podgląd

Dożywianie

Informacja o obiadach i płatnościach za obiady

Karta zgłoszenia na obiady

Zobacz podgląd

Umowa - wyżywienie

Informacja o obiadach i płatnościach za obiady

Zobacz podgląd

Płatności za obiady za miesiąc maj 2022 - oddziały przedszkolne

Zobacz podgląd

Płatności za obiady za miesiąc maj i czerwiec 2022 - uczniowie klas I - VIa

Płatności za obiady za miesiąc maj i czerwiec 2022 r. - uczniowie klas VIb - VIIIg

Zobacz podgląd

Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zobacz podgląd

Klauzula informacyjna

Zobacz podgląd

Zgada na przetwarzanie danych osobowych

Zobacz podgląd

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Zobacz podgląd

Wniosek o zmianę danych osobowych

Zobacz podgląd

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zobacz podgląd