I Pływackie Mistrzostwa Obornickiej Dwójki

20 czerwca w Centrum Rekreacji odbyły się Pierwsze Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 2 w pływaniu. Uczestnikami zawodów byli uczniowie pierwszej klasy sportowej oraz drugiej międzyoddziałowej klasy pływackiej. Wszyscy mali sportowcy zaprezentowali się tego dnia jak prawdziwi zawodowcy.

Czytaj więcej: I Pływackie Mistrzostwa Obornickiej Dwójki

Terminy egzaminów poprawkowych

 

Na podstawie § 21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 z póź. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach informuje, że dla uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie niedostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów obowiązkowych ustalone zostały następujące terminy egzaminów poprawkowych:

 

Czytaj więcej: Terminy egzaminów poprawkowych

Balonowy zawrót głowy

 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, pan Błażej Matelski, członek Stowarzyszenia Młodzieżowego Permanentny Uśmiech przeprowadził warsztaty modelowania kreatywnych balonów dla uczniów naszej szkoły.

Czytaj więcej: Balonowy zawrót głowy

Zakończenie Roku Szkolnego

Dla niektórych pierwszy, dla innych ostatni, dla jeszcze innych jeden z kilku, które zostały. Minął kolejny ROK SZKOLNY.

Czytaj więcej: Zakończenie Roku Szkolnego

Pierwsze Mistrzostwa w pływaniu

17 czerwca odbyły się I Mistrzostwa w pływaniu "Mała Wielkopolska". Okazało się, że w naszej szkole jest wielu świetnych młodych pływaków!

W klasyfikacji indywidualnej do medalowego grona zakwalifikowali się:

Czytaj więcej: Pierwsze Mistrzostwa w pływaniu