Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego w Obornikach

Uczeń z Pasją

W roku szkolnym 2018/2019 wzięliśmy udział w projekcie „Uczeń z pasją”.
Jest to kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,
Projekt skierowany był do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas II i III oddziałów gimnazjalnych z 80 szkół z obszaru MOF Poznania. Wsparciem zostali objęci również nauczyciele z tych szkół. Celem projektu było także doposażenie pracowni szkolnych. W ramach projektu w latach szkolnych 2017/18 oraz 2018/19 wsparcie uzyskało co najmniej 4000 uczniów oraz 480 nauczycieli.