Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego w Obornikach

OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH

OPIEKA STOMATOLOGICZNA W SZKOŁACH

Opieka stomatologiczna w szkołach staje się głównym punktem w podnoszeniu świadomości prozdrowotnej oraz edukacji uczniów i rodziców. Ma ona na celu uświadomienie ile chorób ogólnoustrojowych m. in. cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe m. in. choroba tętnic wieńcowych, zawał serca i udar mózgu, a także przewlekła choroba nerek, reumatoidalne zapalenie stawów itp. jest związane z chorobami zębów. Należy zwrócić uwagę, że zęby osadzone w kości, która jest bogato unaczyniona mogą powodować nadkażenie innych narządów.

USTAWA z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami zapewnienia uczniom szkół podstawowych i ponad podstawowych opiekę stomatologiczną przez organy prowadzące szkołę. Podmioty Lecznicze działające w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia realizujące porozumienie mają natomiast za zadanie przeprowadzić zabiegi profilaktyczne. Uczeń ma ustawowo przydzieloną zgodę na profilaktykę (badanie stomatologiczne oraz zabieg lakierowania zębów.)

Jeżeli rodzic nie wyrazi chęci aby jego dziecko miało zapewniony przegląd i lakierowanie zębów, wyraża pisemny sprzeciw (*dokument do pobrania pod artykułem), który powinien zostać dostarczony do szkoły. Wszystkie dane przekazane przez szkole służą do przeprowadzenia opieki stomatologicznej w szkole zgodnie z ustawą 12 kwietnia 2019 roku.

Ważne pojęcia, w celu zrozumienia profilaktyki.

Lakierowanie zębów to prosta i szybka procedura nakładania substancji bogatej we fluor na zęby. Nie wiąże się z naruszaniem ciągłości tkanek, co skutkuje bezbolesnością oraz brakiem potrzeby znieczulenia. Zabieg fluoryzacji jest jedną z najważniejszych procedur w zapobieganiu próchnicy. Fluor jest jedynym składnikiem ,który wbudowuje się w zęba, wypełnia braki powstałe wskutek działania szkodliwych czynników. Dzięki temu szkliwo zęba staje się bardziej odporne na działanie bakterii. Próchnica zębów to długotrwały proces, który polega na demineralizacji, rozkładzie twardych tkanek zęba (pod wpływem ubocznych produktów metabolizmu bakterii dochodzi do zabierania składników zęba). Do rozwoju próchnicy dochodzi, kiedy jednocześnie zaistnieją cztery czynniki:

1) bakterie
2) cukry
3) podatność zębów
4) czas

Każdy z wymienionych elementów jest czynnikiem koniecznym, ale samodzielnie nie wystarczającym do powstania próchnicy, dlatego tylko przy zestawieniu tych elementów możemy mówić o warunkach do rozwoju próchnicy. Próchnica powstaje znacznie szybciej u dzieci niż
u dorosłych, na co mają wpływ wymienione czynniki.

Po przeprowadzonym badaniu ucznia, każdy rodzic otrzyma diagram zębowy z naniesionymi informacjami:

  1. zęby wymagające leczenia,
  2. zęby, które należy usunąć
  3. informacje o potrzebnie leczenia ortodontycznego (jeżeli występuje wada zgryzu) jesteśmy kliniką, która w dużym stopniu zajmuje się leczeniem ortodontycznym więc lekarze są odpowiednio przeszkoleni aby rozpoznać wady zgryzu.
  4.  potrzebę wycięcia wędzidełek np. języka ( jeżeli dziecko ma problemy w wymową logopeda dopiero po usunięciu przeszkody jaką jest zbyt krótkie wędzidełko języka może prawidłowo przeprowadzić leczenie logopedyczne
  5.  zmiany, które wymagają konsultacji chirurga stomatologa, np. włókniaki, naczyniaki itp.

 

Badanie wraz z opisem stanowi dokument, z którym mogą się Państwo zgłosić do dowolnie wybranego lekarza już w celu leczenia.

* Sprzeciw wobec lecznia (dokument do pobrania)