Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego w Obornikach

Pasowanie na ucznia

W miniony czwartek, 14 października, miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły, a mianowicie oficjalne przyjęcie pierwszoklasistów w poczet społeczności szkolnej. W pasowanie na pierwszoklasistę udział wzięli uczennice i uczniowie 5 klas pierwszych pod opieką wychowawców: Natalii Laimann (kl. I A), Danuty Szymańskiej (kl. I B), Karoliny Bajon (kl. I C), Agnieszki Stroińskiej (kl. I D), oraz Pauliny Dyczkowskiej (kl. I E).
Uroczystość pasowania rozpoczęła się od zaśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniów przywitała pani dyrektor Aldona Święcichowska, która po uroczystym ślubowaniu oraz części artystycznej, osobiście pasowała każde dziecko na ucznia klasy pierwszej. Pani Mirosława Surdyk, wicedyrektor szkoły gratulowała oraz wręczała pamiątkowe dyplomy.
Dzieciom towarzyszyli także bliscy, którzy gromkimi brawami nagradzali młodych adeptów.
Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły. Wydarzenie było dużym przeżyciem nie tylko dla uczniów, ale również dla rodziców i dziadków. Zauważalne były łzy wzruszenia. Niegdyś jeszcze przedszkolaki stały się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły podstawowej. Życzymy, by te pozytywne emocje i wspomnienia jak najdłużej pozostały w sercach naszych najmłodszych uczniów.