Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego w Obornikach

Rekrutacja do IV klasy sportowej

Informujemy, że trwa nabór do IV klasy sportowej o profilu piłka siatkowa – dla dziewcząt oraz piłka nożna – dla chłopców, na rok szkolny 2024/2025.

Rodzice chętnych uczniów naszej szkoły składają w sekretariacie do dnia 22 marca 2024 r. wymagane dokumenty:

  • dla uczniów klasy III naszej szkoły – wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej,
  • dla uczniów spoza szkoły – wniosek o przyjęcia dziecka do klasy sportowej, klauzulę RODO oraz kserokopię skrócenego aktu urodzenia dziecka.

Dokumenty można pobrać z zakładki „Rekrutacja” w „Strefie rodzica”.