Rekrutacja uzupełniająca do IV klasy sportowej

Ogłaszamy nabór uzupełniający do klasy IV sportowej o profilu piłka nożna,

która zostanie otwarta od września w naszej szkole.

Wypełnione wnioski (do pobrania w strefie rodzica – zakładka rekrutacja)

można składać w sekretariacie szkoły do dnia 15 czerwca 2022 r.

Rodzice chłopców, którzy złożyli wnioski w pierwszym terminie nie muszą ich składać ponownie.