Rekrutacja do IV klasy sportowej

Od września w naszej szkole zostanie otwarta sportowa klasa IV

o profilu siatkówka (dla dziewcząt) i piłka nożna (dla chłopców).

Wypełnione wnioski (do pobrania w strefie rodzica – zakładka rekrutacja)

można składać w sekretariacie szkoły do dnia 30 kwietnia 2022 r.