Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego w Obornikach

Rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy do zakładki REKRUTACJA w strefie rodzica.

 

Wypełniony wniosek lub zgłoszenie oprócz wysłania w formie elektronicznej należy również wydrukować
i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć:

  • kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka,
  • klauzulę informacyjną RODO (do pobrania ze strony internetowej szkoły),
  • oświadczenie o wielodzietności (jeśli spełniane jest kryterium),
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu (jeśli spełniane jest kryterium).

 

Osoby zainteresowane uczęszczaniem dziecka do klasy sportowej o profilu pływanie, proszone są o ręczny dopisek o treści „klasa pływacka” na wydrukowanym zgłoszeniu lub wniosku.