Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego w Obornikach

Tydzień Edukacjji Globalnej

W dniach 14.11-18.11 w klasach 4-8 odbył się Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem „Solidarni ponad granicami”.
Uczniowie każdego dnia mogli przystąpić do dodatkowych zadań np. rozwiązywać zagadki z geografii, chemii i biologii dot. TEG. Uczniowie przystąpili także do konkursu plastycznego pod tym samym tytułem, co tegoroczne hasło, a prace można obejrzeć w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Obornikach. Uczniowie z każdej klasy (dwóch reprezentantów) brało udziału w quizie pt. ”Wiedza o TEG”. Klasy zostały nagrodzone słodkościami.
Chętni uczniowie brali udział także w nauce języka ukraińskiego, gdzie w rolę nauczycieli mogli wcielić się nasi uczniowie z Ukrainy.
Jako podsumowanie projektu każda klasa na zajęcia w wychowawcą wykonywała plakat dot. tegorocznego hasła.
Nagrody książkowe za udział w konkursie otrzymaliśmy od Publicznej Biblioteki Pedagogicznej.

Nad całością projektu czuwali: Szymon Gawęda, Marta Niedzielska, Danuta Matczuk, Dominika Aftyka.