Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego w Obornikach

Program PGR

Poniższe załączniki oraz samodzielnie napisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji „Programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR” należy wypełnić i spięte, bądź spakowane w kopertę wrzucić do urny w budynku przy ul. Szkolnej, w nieprzekraczalnym terminie 26 października 2021 r. do godziny 10.00. Po tym czasie nie będzie możliwości składania oświadczeń.

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego

Załącznik_nr_9_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego internet